July 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
July 1
 
7:30PM Bingo
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
2:00PM Mundelein Parade
favicon.png
8
 
7:30PM Bingo
9
 
10
 
11
 
6:00PM Trivia
12
 
13
 
14
 
15
 
7:30PM Bingo
16
 
17
 
18
 
6:00PM Trivia
7:00PM - Showcase

19
 
20
 
21
 
22
 
7:30PM Bingo
23
 
24
 
25
 
6:00PM Trivia
26
 
27
 
28
 
29
 
7:30PM Bingo
30
 
31
 
August 1
 
6:00PM Trivia
2
 
3
 
4